Disclaimer HypotheekDesk

HypotheekDesk biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar klanten en overige geïnteresseerden. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Berekeningen

U kunt op onze website op verschillende plaatsen berekeningen maken. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van een aantal algemene uitgangspunten en de in dit kader door u ingevoerde gegevens. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend een indicatie omdat er geen rekening kan worden gehouden met de voor u specifiek geldende persoonlijke omstandigheden. Aan de uitkomsten van de berekeningen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. HypotheekDesk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

Geen aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. HypotheekDesk kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. In geen geval is HypotheekDesk, haar aandeelhouders, haar franchisenemers en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover HypotheekDesk geen zeggenschap heeft. HypotheekDesk geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. HypotheekDesk is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden aangeleverde informatie. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen

De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Aangezien een financieel advies op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden van de betreffende consument en wetgeving continue verandert, dient de op deze website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als een financieel advies. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met HypotheekDesk Nederland op te nemen. Per e-mail: info@hypotheekdesk.nl

Alle rechten worden voorbehouden. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming van HypotheekDesk geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren, ter beschikking te stellen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

Alle gebruikers van HypotheekDesk.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.

HypotheekDesk
©2024 HypotheekDesk | privacy statement | disclaimer