De kracht van puur advies

HypotheekDesk garandeert objectief advies waarbij uw belang voorop staat!

HypotheekDesk is voorstander van hypotheekadvies zonder provisie. Vooral omdat de hoogte van provisies die de adviseur ontvangt nogal verschilt per hypotheeksoort,-vorm en bank. Om te voorkomen dat de hoogte van deze provisies uw hypotheekadvies beïnvloedt, kunt u bij ons terecht voor hypotheekadvies zonder provisie. Zo garanderen wij u een objectief advies waar uw klantbelang voorop staat; 100 procent puur advies!

Hoe werkt 100 procent puur advies?

Na een inventarisatiegesprek maakt de hypotheekadviseur, op basis van uw gegevens, een inschatting van de duur van de werkzaamheden. Daarvoor spreekt u een vast tarief af waarvoor de adviseur zijn werk gaat doen. 

Door vooraf de prijs voor de dienstverlening af te spreken, kan de adviseur u volledig vrij adviseren. Zo weet u zeker dat de adviseur zijn advies niet laat beïnvloeden door de hoogte van de provisie!  Ook de hoogte van uw hypotheek is op deze wijze niet langer van invloed op de inkomsten van de adviseur. Want waarom zou u meer betalen voor een hypotheek van € 400.000,- als het evenveel werk is als een hypotheek van € 200.000,-? Om verrassingen achteraf te voorkomen legt de adviseur de gemaakte afspraken schriftelijk vast in een opdracht tot dienstverlening. Wel zo helder, wel zo puur!

Is Hypotheekadvies zonder provisie duurder?

Integendeel! Het is eerlijker, objectiever en zéker niet duurder. Zo betaalt u géén afsluitprovisie (vaak 1% over de hypotheeksom) en zijn de provisies voor bijbehorende polissen of aflossingsprodukten verwijderd. Dat leidt vanzelf tot een lagere maandlast. Vaak zelfs gedurende dertig jaar! Daar waar banken en verzekeraars nog geen provisieloze produkten kunnen leveren, wordt de provisie met u verrekend.

Nóg een voordeel van 100% puur advies? Bijkomende produkten zoals een betalingsbeschermer of woonlastenverzekering worden alleen geadviseerd als u ze écht nodig heeft. Om de extra inkomsten hoeft de adviseur het immers niet te doen!

“Wie onafhankelijk advies wil, moet een adviseur hiertoe in staat stellen. Door een vooraf vastgestelde vergoeding hoeft de adviseur tijdens het adviseren geen rekening te houden met zijn eigen  beloning.Zo creëer je als consument je eigen garantie op goed advies!”

Wat kost het?

De kosten voor zo’n hypotheekadvies zijn sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Maar gemiddeld genomen is een hypotheekadviseur 20 tot 30 uur met uw hypotheekzaak bezig.

 

 

HypotheekDesk
©2024 HypotheekDesk | privacy statement | disclaimer